Vacancy Search

Search Jobs  

Apprenticeships in Creative and Digital Media / Y Prentisiaethau Cyfryngau Creadigol a Digidol yng Nghymru

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

Apprenticeships in Creative and Digital Media in Wales – NOW RECRUITING!

Cyfle is searching for all kinds of people to fill 12 apprenticeship vacancies at BBC Cymru Wales, as well as 12 in the independent sector –

Costume people

Production office people

Carpenters

Artists

Metal workers

Post production people

Graphic designers

Administrators

Special effects people

Runners

Camera people

Sport people

Engineers

Writers

Welsh speakers

 

FOR JOB DESCRIPTIONS AND HOW TO APPLY GO TO – http://www.mediaapprentice.info/?page_id=4157

 

The DEADLINE for applications to all posts is

 12 Midday, Thursday 14th of May 2015

 

Should you wish to speak to us at Cyfle about the Apprenticeships please contact us on – 029 2046 5533 or email caerdydd@cyfle.co.uk

This Apprenticeship programme is part financed by the European Social Fund through the Welsh Government.

 

Prentisiaethau Cyfryngau Creadigol a Digidol yng Nghymru – YN RECRIWTIO NAWR!

Mae Cyfle yn chwilio am bobl o bob math i lenwi 12 o swyddi prentis gwag yn BBC Cymru Wales, yn ogystal ag 12 yn y sector annibynnol –

Pobl gwisgoedd

Pob swyddfa cynhyrchu

Seiri

Artistiaid

Gweithwyr metal

Pobl ôl-gynhyrchu

Dylunwyr graffeg

Gweinyddwr

Pobl effeithiau arbennig

Rhedwyr

Pobl camera

Pobl chwaraeon

Peiriannwyr

Sgrifennwyr

Siaradwyr Cymraeg

 

AM Y SWYDD DDISGRIFIADAU A SUT I YMGEISIO CER I – http://www.mediaapprentice.info/?page_id=4157

 

Y DYDDIAD CAU ar gyfer ceisiadau i bob swydd yw

Hanner Dydd, Dydd Iau 14eg o Fai 2015

 

Os hoffet gael sgwrs gyda ni yn Cyfle am y Prentisiaethau gellir cysylltu â ni ar – 029 2046 5533 neu drwy ebost caerdydd@cyfle.co.uk

 

Ariannir y rhaglen Brentisiaeth hwn yn rhannol gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru

Package Description

VISIT WWW.MEDIAAPPRENTICE.INFO TO APPLY (DO NOT HIT THE APPLY BUTTON ON THE CAREERS HUB)

EWCH I WWW.MEDIAAPPRENTICE.INFO I YMGEISIO (PEIDIWCH AG YMGEISIO DRWY'R HWB GYRFAOEDD)

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.