Vacancy Search

Search Jobs  

Cyfranogwr Extend - Cydlynydd Amrywiaeth, Cynyrchiadau BBC Cymru Wales

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

Bydd y Cydlynydd Amrywiaeth yn rhoi cymorth logistaidd, strategol a threfniadol i'r Arweinydd Golygyddol, Amrywiaeth yn BBC Cymru Wales.

Role Responsibility

Byddwch yn rhoi cymorth cydgysylltu logistaidd, ymchwil a chreadigol i'r Arweinydd Golygyddol, Amrywiaeth a byddwch yn cefnogi amrywiaeth ym mhob agwedd ar y prosiect. Gyda'ch dealltwriaeth ragorol o'r materion sy'n ymwneud ag amrywiaeth, byddwch yn gyfarwydd â'r farn a'r datblygiadau diweddaraf a byddwch yn helpu i gydgysylltu'r prosiect gan ddefnyddio sgiliau cynllunio a threfnu, gwybodaeth a phrofiad. At hyn, byddwch yn meithrin ystod eang o gysylltiadau mewnol ar draws y BBC a'u cynnal.

The Ideal Candidate

Mae angen eich dealltwriaeth ragorol o amrywiaeth a Strategaeth Amrywiaeth y BBC arnom a hefyd eich sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar gwych. Byddwch yn gallu dylanwadu ar eraill a'u hysgogi a bydd gennych ddiddordeb yn y BBC a'r diwydiant ehangach. Gyda'ch sgiliau cynllunio, trefnu a rheoli amser rhagorol, bydd gennych hefyd sgiliau negodi a dylanwadu datblygedig.

Package Description

Extend - Cynllun Anabledd y BBC

Y DU gyfan

Yn benodol ar gyfer pobl anabl, mae Extend yn gynllun lleoliad gwaith llwyddiannus ar draws y BBC sy'n cynnig cyfle gwych i bobl â phrofiad a/neu gymwysterau priodol i ennill chwe mis o brofiad gwaith â thâl o fewn y BBC.

Er nad yw'r cynllun o reidrwydd yn arwain at swydd llawn amser, llynedd llwyddodd 70% i gael rhagor o waith yn y BBC.

O fis Hydref 2014, bydd 12 o leoliadau ar gael ledled y DU, ym meysydd rhaglennu a chymorth rhaglenni. Bydd angen i chi fodloni'r meini prawf ar gyfer y lleoliad yn ogystal â dangos diddordeb brwd mewn darlledu a gwybodaeth am allbwn y BBC.

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn 12 Mai 2014

Disgwylir i gyfweliadau gael eu cynnal rhwng 26 Mai ac 11 Gorffennaf 2014

Ewch i www.bbc.co.uk/extend

Ffoniwch 0370 333 1330

Ffôn testun 02890 328 478

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.